Згода на участь у програмі та на обробку персональних даних ‹ ПРО-ФАРМАЗгода на участь у програмі та на обробку персональних даних


Головна / Згода на участь у програмі та на обробку персональних даних

1. Згода на участь в програмі:

Акцептуючи даний пункт, Ви засвідчуєте те, що ознайомлений(а) з Правилами участі в освітній програмі «АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА».

Надаючи персональні дані, Ви таким чином погоджуєтесь з Правилами  Програми, а також з тим, що уся надана Вами інформація може збиратись, зберігатись та використовуватись в рамках Програми та вказані Вами дані є правдиві й повні.

2. Згода на обробку персональних даних:

Надаючи свої персональні дані, Ви надаєте свою згоду ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА» (надалі – «Товариство») на обробку Ваших персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації (включаючи: ім’я та по-батькові, місце роботи, посаду, робочу адресу, телефон, а також будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Вами для реалізації мети обробки персональних даних) за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних з метою участі в освітній програмі «АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА», що проводиться Товариством (надалі – «Програма»).

Під обробкою персональних даних мається на увазі збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (у тому числі передачу третім особам у випадку, необхідному для реалізації мети обробки персональних даних) знеособлення, знищення персональних даних. Персональні дані можуть передаватись партнерам Товариства. Надаючи свої персональні дані, Ви погоджуєтеся з тим, що Товариство не зобов’язане повідомляти Вас про передачу моїх персональних даних третім особам (партнерам Товариства).

Акцептуючи даний пункт, Ви також посвідчуєте те, що повідомлений(на) в письмовій формі про включення Ваших персональних даних в базу персональних даних Товариства, склад та зміст зібраних персональних даних, про мету збору даних, про передачу персональних даних третім особам, зокрема ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», у випадку, необхідному для реалізації мети обробки персональних даних, про Ваші права, що зазначені у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

3.  Підтвердження отримання повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних:

Акцептуючи даний пункт, Ви погоджуєтесь з тим, що отримали повідомлення про включення інформації про Вас до бази персональних даних з метою участі в освітній програмі «АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА», що проводиться ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», а також відомості про Ваші права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

Повідомлення
про включення персональних даних до бази персональних даних

Повідомляємо, що надані Вами персональні дані (склад та зміст яких зазначено в наданій Вами згоді) включені до бази даних ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА»  (надалі – «Товариство») з метою участі в освітній програмі «АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА», що проводиться ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА».

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ суб’єкт персональних даних має право:

1)   знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2)  отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3)  на доступ до своїх персональних даних;

4)  отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5)  пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6)   пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7)   на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8)  звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9)   застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10)  вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11)   відкликати згоду на обробку персональних даних;

12)  знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13)  на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.