ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «ІНТЕРЕАКТИВНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА» ‹ ПРО-ФАРМАПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «ІНТЕРЕАКТИВНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА»


Головна / ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «ІНТЕРЕАКТИВНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА»

ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

«ІНТЕРЕАКТИВНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА»

(надалі – Правила)

1. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА УЧАСТЬ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «АКДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА»

Для участі у програмі «ІНТЕРЕАКТИВНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА» (надалі – Програма), що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА» (надалі – Організатор), особа повиненна відповідати наступним вимогам для участі у Програмі (надалі – Учасник):

  • громадянство України;
  • повна дієздатність та вік від 22 до 35 років на момент реєстрації в Програмі;
  • • відсутність непогашеної або незнятої судимості;
  • наявність документа про повну, базову, неповну вищу освіту або професійно-технічну освіту (диплом магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, кваліфікованого робітника).

2. ПОРЯДОК УЧАСТІ В ПРОГРАМІ:

1. Реєстрація на офіційному сайті Програми

Реєстрація у Програмі проводиться на офіційному сайті – http://pro-pharma.com.ua та http://medrep.com.ua (надалі – Сайт).

Реєструючись Учасник повинен:

  • відповідати вимогам для Учасника Програми;
  • уважно ознайомитись та погодитись з Правилами;
  • дати згоду на обробку своїх персональних даних.

Реєстрація Учасників для Участі у Програмі проводиться безстроково. Організатор залишає за собою припинити реєстрацію для участі у Програмі в будь-який час з попереднім або без попереднього повідомлення на Сайті.

2.  Проходження навчання на сайті Програми.

Учасник проходить навчання у особистому кабінеті на Сайті.

Програма навчання розміщена у особистому кабінеті на Сайті.

Строк для проходження навчальної програми протягом 2 (двох) місяців з дати реєстрації, у випадку порушення даного строку, особистий кабінет Учасника автоматично видаляється та Учасник має повторно зареєструватися на Сайті та пройти навчання.

Учасник має право проходити тестування під час проходження Програми для самоперевірки засвоєного матеріалу Програми.

3.  Складання 3 (трьох) екзаменів за результатами проходження Програми.

Після проходження усієї програми навчання (Програми), Учасник складає 3 (три) екзамени для перевірки засвоєного матеріалу Програми. Успішним складання екзаменів вважається, якщо: загальна кількість правильних відповідей по усім трьом екзаменам не менше ніж – 80% та в будь-якому разі не менше ніж – 50% правильних відповідей по кожному із екзаменів.

4. Проходження співбесіди з представниками Організатора.

У випадку успішного проходження 3 (трьох) екзаменів Учасником, Організатор має право запросити Учасника на проходження співбесіди для подальшого працевлаштування.

5. Працевлаштування у Організатора.

У випадку успішного проходження співбесіди, Організатор надсилає пропозицію щодо працевлаштування Учаснику.

 3. ІНШІ УМОВИ:

Територія проведення Програми – територія України, крім тимчасово окупованих територій та території проведення анти-терористичної операції.

Організатор залишає за собою право змінювати Правила з попереднім або без попереднього повідомлення про такі зміни Учасника.

Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику в участі у Програмі, у будь-який час на будь-якому етапі, у випадку порушення Учасником Правил.