ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «КРОК НА ЗУСТРІЧ – CАКОРД» ‹ ПРО-ФАРМАОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «КРОК НА ЗУСТРІЧ – CАКОРД»